Rejestracja

Moje dane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przystąpienia do Programu. Administratorem danych jest Lyoness Europe AG, przedstawicielem na terenie Polski jest Lyoness Poland Sp. z o.o., ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice. Zapoznałem/am się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich poprawiania. Jestem świadom/a, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie usunięciem danych z Programu.