Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas (myWorld Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kościuszki 169, 40-524 Katowice, zarejestrowana pod numerem KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 954-26-57-008, REGON 241056212, wysokość kapitału zakładowego: 200.000 PLN) bardzo ważna i staramy się skonstruować nasze usługi tak, aby korzystanie z nich było bezpieczne. Zobowiązujemy się do przestrzegania ustawowych przepisów o ochronie danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych opisuje, jakie dane od Państwa zbieramy i przetwarzamy, w jakich celach oraz jak je chronimy.


Spis treści

  1. Zakres obowiązywania
  2. Jakie dane będą zbierane
  3. Cookies i Web Tracking
  4. Mierzenie konwersji za pomocą Facebook-Pixel
  5. Udostępnianie
  6. Wykorzystanie danych
  7. Bezpieczeństwo danych i ich przekazywanie
  8. Prawo odwołania zgody, udzielanie informacji, zmiana danych i kontakt

1. Zakres obowiązywania

Niniejsze oświadczenie dotyczy uczestnictwa w Cashback World oraz strony internetowej Cashback World dostępnej pod adresem http://www.cashback.wisla.krakow.pl
Prosimy zwrócić uwagę na to, że przekierowuje ona na inne strony internetowe Cashback World, w tym na strony w innych krajach, gdzie mogą obowiązywać inne regulacje z zakresu ochrony danych osobowych.
W toku rozwijania naszych stron internetowych w celu ulepszania naszych usług może się zdarzyć, że niezbędne staną się uzupełnienia do niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych. W tym przypadku poinformujemy o tym Państwa z wyprzedzeniem i poprosimy o oddzielną zgodę.

2. Jakie dane będą zbierane

Do danych osobowych należą wszelkie dane o stosunkach osobistych lub rzeczowych, które uzyskamy od Państwa w czasie trwania uczestnictwa w Cashback World i które mogą być Państwu przypisane bezpośrednio lub pośrednio (np. Państwa nr uczestnika). Do tego należą: ID uczestnika, Państwa pełne imię i nazwisko, tytuł, płeć, data urodzenia, PESEL, adres pocztowy, współrzędne adresu (długość i szerokość geograficzna), nr telefonu, nr faksu, adres email, dane rachunku bankowego oraz dane dotyczące zakupów dokonanych przez Państwa w ramach uczestnictwa w Cashback World (data, godzina i miejsce zakupów, kwota zakupów, waluta, zakupione produkty, branża, rodzaj dokonanych zakupów (zakupy online, offline, u MiŚP, u partnerów sieciowych, przy pomocy bonów, Cashback Card). Podanie wszelkich danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne względnie pomocne do wykonania naszych usług i realizacji Państwa praw, które wynikają z uczestnictwa w Cashback World.

3. Cookies i Web Tracking

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. Cookies, tj. małe pliki tekstowe, które zapisywane są w Państwa komputerze i można je powtórnie wywołać. Cookies służą do tego, aby umożliwić Państwu zarejestrowanie/zalogowanie się oraz umożliwić spersonalizowanie dla Państwa strony internetowej.
Mogą Państwo korzystać z części naszej oferty internetowej bez rejestracji lub logowania się. Także w tym przypadku zbierane są automatycznie pewne informacje w celach uzyskania danych statystycznych na temat korzystania z naszej oferty internetowej i jej efektywności oraz aby dopasować tą ofertę do potrzeb naszych Uczestników. Dlatego zbieramy i przetwarzamy informacje na temat Państwa adresu IP, godziny i czasu trwania Państwa wizyty na naszej stronie, liczby Państwa wizyt, korzystania z formularzy, ustawień szukania, widoku, ustawień ulubionych itp. Okres przechowywania Cookies jest różny. Wykorzystujemy głównie Cookies, które po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie są automatycznie kasowane (tzw. Session-Cookies). Każde wejście na naszą stronę, jak również każde ściągnięcie dostępnych tam dokumentów jest protokołowane. Stosowane przez nas Cookies służą wyłącznie dla naszych celów informacyjnych i nie będą udostępniane osobom trzecim. Będę one przetwarzane pod kątem oceny informacji w powyższych celach przez mWS myWorld Solutions AG jako podmiot, któremu powierzone zostało przetwarzanie danych na zlecenie myWorld Poland Sp. z o.o.
Stosujemy skrypt Java, aby zapisać dane o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej oraz dopasować nasze usługi online do potrzeb użytkowników. Ustalamy przy tym typ Państwa przeglądarki, Państwa miejsce pobytu, czas i okres trwania Państwa aktywności, adres URL i określenie strony oraz stronę, z której nastąpiło przekierowanie. Mają Państwo możliwość odmówić zapisania tych Państwa danych poprzez wyłączenie skryptu Java w Państwa przeglądarce internetowej.
Dodatkowo stosujemy następujące narzędzia:

Google Analytics

Jest to sieciowe narzędzie analityczne spółki Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 USA, dalej „Google“, służące zbieraniu i zapisywaniu danych o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, danych co do liczby użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową oraz danych co do tego, jakie treści na naszej stronie internetowej i jak często są oglądane. Analiza tych danych dokonywana jest anonimowo. Cookies z Google Analytics są – włączając w to anonimowy adres IP Google Analytics Tool i dane o korzystaniu – przesyłane i zapisywane zasadniczo na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de Google Analytics umożliwia cofnięcie zgody na zbieranie danych pod adresem
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Platforma Piwik Open Analytics

Przy jej pomocy zbieramy i zapisujemy dane o Państwa aktywności na naszej stronie internetowej, dane co do liczby użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową oraz dane co do tego, jakie treści na naszej stronie internetowej i jak często są oglądane. Analiza tych danych dokonywana jest anonimowo. Cookies zapisywane są na Państwa komputerze. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie https://piwik.org/faq/.

Google AdWords

Narzędzie to służy do zapisywania odwiedzin na stronie internetowej w celach marketingowych (Remarketing) w Google i w sieci reklamowej (Display Network). Państwa przeglądarka zapisuje przy odwiedzinach na stronach internetowych Cookies, które umożliwiają ponowne rozpoznanie Państwa jako osoby odwiedzającej, gdy wchodzą Państwo na stronę internetową, która należy do sieci reklamowej Google. Na takiej stronie mogą Państwu jako osobie odwiedzającej zostać zaprezentowane reklamy odnoszące się do treści, które poprzednio Państwo wyszukiwali, o ile tamte strony używały funkcji remarketingu Google. Mogą Państwo odmówić zgody na zbieranie takich danych przez Google AdWords na stronie http://www.google.com/settings/ads

Śledzenie konwersji Google AdWords

Za pomocą tego narzędzia tworzymy statystyki konwersji, które mierzą efektywność naszych kampanii reklamowych w sieci. Cookie śledzenia konwersji zostaje uruchomiony, gdy użytkownik klika na umieszczoną przez Google reklamę. Zgodnie z zasadami ochrony danych obowiązującymi w Google nie są tu przetwarzane żadne dane osobowe. Jeśli nie chcą Państwo, aby Państwa aktywność była w ten sposób monitorowana, mogą Państwo odmówić swojej zgody poprzez wyłączenie Cookie śledzenia konwersji w Google w ustawieniach użytkownika Państwa przeglądarki internetowej.

Salesforce Marketing Cloud

Za jej pomocą rejestrujemy Państwa zachowanie na naszej stronie internetowej celem zoptymalizowania naszej oferty. Ustalamy w ten sposób, ilu użytkowników odwiedza nas w Internecie oraz jakie treści na naszej stronie, jak często są odwiedzane. Ocena następuje anonimowo. Cookies Salesforce są co do zasady przekazywane do serwera Salesforce w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na stronie https://www.salesforce.com/de/marketing-cloud/faq/.

Poza opisanymi powyżej Cookies używanymi przy powyższych narzędziach analitycznych stosowane są także następujące Cookies:


Cookie

Ustawienie

Cel/funkcja

Language

Cashbackworld

Ten Cookie zapisuje ustawienia języka stosowane przez użytkownika

cookiesession1

Cashbackworld

Ten Cookie służy do równomiernego rozdzielania zapytań http w infrastrukturze sieciowej

authSession

Cashbackworld

Ten Cookie zostaje utworzony na czas trwania jednej sesji i służy do identyfikacji sesji

authToken

Cashbackworld

Ten Cookie zostaje utworzony dla danego zalogowanego użytkownika i służy do jego jednoznacznej identyfikacji.

LyoToolbar_SessionID

Cashbackworld

Ten Cookie służy do komunikacji z Cashback Bar

lyo_AT_cookie_privacystatement

Cashbackworld

Ten Cookie służy do śledzenia zgody osoby odwiedzającej

__RequestVerification_Token

Cashbackworld

Ten Cookie zapobiega fałszowaniu tokenów i uniemożliwia ataki CSRF

Prosimy zwrócić uwagę, że typowe przeglądarki internetowe akceptują Cookies zgodnie z ich ustawieniami standardowymi. Mogą Państwo jednak tak ustawić swoją wyszukiwarkę, że będą mogli Państwo odrzucić wszystkie lub niektóre Cookies lub że będą Państwo pytani o zgodę przed otrzymaniem nowego Cookie. Instrukcje na ten temat większość przeglądarek zawiera w punkcie Menu zatytułowanym „Pomoc” na pasku Menu. Dowiedzą się tam Państwo także, jak można skasować otrzymane już Cookies.
Prosimy zwrócić uwagę, że w przypadku braku akceptacji niektórych lub wszystkich Cookies nie będą mogli Państwo prawdopodobnie korzystać ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.
Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej z ustawieniami wyszukiwarki, które akceptują Cookies wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych Cookies i narzędzi.

4. Mierzenie konwersji za pomocą Facebook-Pixel

Za Państwa zgodą stosujemy przy prezentacji naszej firmy w Internecie narzędzie “Facebook-Pixel” spółki Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Jest to Cookie, a więc mały plik tekstowy, który zostaje zapisany na Państwa komputerze i stamtąd ponownie może zostać pobrany. Przy jego pomocy mogą być sprawdzane czynności użytkowników, podejmowane po tym jak obejrzeli oni albo kliknęli w reklamę na Facebooku. W ten sposób możemy zmierzyć skuteczność takich reklam na Facebooku dla celów statystycznych i badania rynku. Zebrane w ten sposób dane są dla nas anonimowe, nie pozwalają zatem ustalić tożsamości użytkownika. Jednakże dane te będą przez Facebook zapisane i przetwarzane, tak, aby możliwe było przyporządkowanie do danego profilu użytkownika a Facebook wykorzystuje te dane do własnych celów reklamowych, zgodnie ze swoimi zasadami korzystania z danych (https://www.facebook.com/about/privacy/). Mogą Państwo umożliwić Facebookowi i jego partnerom włączanie reklam na i poza Facebookiem. Ponadto może w tym celu zostać na Państwa urządzeniu zapisane Cookie. Korzystając ze strony internetowej wyrażają Państwo swoją zgodę na stosowanie narzędzia Pixel do rejestrowania czynności użytkowników.
Mogą Państwo w każdej chwili odwołać swoją zgodę na stosowanie narzędzia Pixel do rejestrowania czynności użytkowników. Ewentualne odwołanie zgody powinno nastąpić pisemnie (listownie, faksem lub emailem) na następujący adres:

myWorld Poland Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 169
40-524 Katowice
Telefon: 0048 (0) 32 42 881 99
Faks: +48(0) 32 353 90 02
E-Mail: service.wislakrakow spam@gohere.go cashback.net

5. Udostępnianie

Treści na naszej stronie internetowej mogą być udostępnione poprzez media społecznościowe Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA, XING, prowadzony przez XING AG, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Niemcy, LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA, Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA, a także GooglePlus – serwis należący do Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone. Ponadto jest także funkcja udostępniania dla maili. Przycik “Udostępnij” rozpoznaje się po danym logo.
Wszystkie możliwości udostępniania są zgodne z zasadami ochrony danych osobowych. Dopiero gdy naciskają Państwo dany przycisk „Udostępnij“ na naszej stronie internetowej (i tylko wtedy), dochodzi do bezpośredniego połączenia Państwa przeglądarki i serwera operatora danego serwisu społecznościowego. Bez kliknięcia na dany przycisk nie będą według operatorów serwisów społecznościowych zbierane żadne dane osobowe przez ten serwis. Takie dane, w szczególności adres IP, będą zbierane i przetwarzane tylko w wypadku zalogowanych użytkowników. Jeśli nie życzą sobie Państwo przyporządkowania Państwa odwiedzin na stronie internetowej do Państwa konta użytkownika danego serwisu społecznościowego, prosimy o wylogowanie się z konta użytkownika danego serwisu.
W tym miejscu wskazujemy, iż jako prowadzący stronę internetową nie mamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych, a także ich wykorzystania przez serwisy społecznościowe. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez media społecznościowe dostępnych jest w oświadczeniach o ochronie danych danego serwisu społecznościowego.

6. Wykorzystanie danych

Korzystając z Państwa danych osobowych przestrzegamy zawsze regulacji ustawowych. Dane osobowe, które udostępniają nam Państwo przy rejestracji jako Uczestnik Cashback World oraz w trakcie Uczestnictwa w Programie zbieramy i przetwarzamy wyłącznie w ramach wykonywania naszych obowiązków umownych wobec Państwa, a ponadto tylko w przypadkach, kiedy udzielą nam na to Państwo zgody.
Wykorzystujemy Państwa dane w szczególności do komunikacji z Państwem, aby sprawdzić Państwa tożsamość i zapewnić indywidualny dostęp do strefy uczestnika na stronie Cashback World, aby zrealizować Państwa zamówienia i odpowiedzieć na Państwa zapytania oraz aby udostępnić Państwu nasze usługi. Ponadto wykorzystujemy Państwa dane w celu ustalenia, jakie korzyści przysługują Państwu z tytułu udziału w Programie Cashback World i w celu przyznania ich Państwu.
Jeśli otrzymamy od Państwa osobną zgodę, wykorzystujemy Państwa dane także np. po to, aby informować Państwa o ofertach i promocjach naszych Partnerów Handlowych.

7.Bezpieczeństwo danych i ich przekazywanie

Dla ochrony Państwa danych stosujemy między innymi szyfrowanie przy przesyłaniu danych (szyfrowanie SSL), firewalle, programy do obrony przed atakami hakerskimi oraz inne zabezpieczenia zgodnie z aktualnym stanem techniki. Przy komunikacji e-mailowej bezpieczeństwo Państwa danych może być przez nas zagwarantowane tylko zgodnie z aktualnym stanem techniki.
Zasadniczo Państwa dane osobowe są przetwarzane przez myWorld Poland Sp. z o.o. jako stronę umów z Uczestnikami Programu, która powierza przetwarzanie tych danych spółce mWS myWorld Solutions AG jako swojemu zleceniobiorcy oraz naszemu partnerowi kooperacyjnemu Wiśle Kraków Spółka Akcyjna, ul. Reymonta 20, 30-059 Kraków, Polska. Państwa dane osobowe mogą jednak, jak wyjaśniono poniżej, być przekazywane (jako podmiotom, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych) określonym usługodawcom oraz w ramach grupy myWorld.
Możemy w celu wykonania naszych usług, w celu komunikowania się z Uczestnikami i w celu zarządzania naszą stroną internetową korzystać z usług określonych usługodawców. Zapewniamy, że dobieramy ich starannie, aby zapewnić zgodne z prawem i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych. Ponadto zobowiązaliśmy naszych usługodawców do tego, aby stosowali Państwa dane osobowe zgodnie z naszymi poleceniami i tylko w celu ich wykonania oraz zgodnie z obowiązującymi regulacjami o ochronie danych osobowych. Dalej idące korzystanie z danych przez tych usługodawców jest wykluczone.
Ponadto możemy przekazywać Państwa dane osobowe przy zachowaniu stosownych środków ich zabezpieczenia w ramach grupy myWorld, o ile jest to konieczne w celu ich elektronicznego przetwarzania, zarządzania nimi oraz w celu wykonania dla Państwa konkretnej usługi. Spółki z grupy myWorld, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych, są wobec nas również zobowiązane do korzystania z Państwa danych osobowych tylko w konkretnym określonym przez nas celu i zgodnie z obowiązującymi regulacjami o ochronie danych osobowych. Dotyczy to w szczególności następujących usług: nawiązanie kontaktu przez wiadomości przesyłane drogą elektroniczną – za Państwa uprzednią zgodą na taki sposób komunikacji - (np. poprzez E-Mail, SMS lub wiadomości Push), poprzez media społecznościowe (jak Facebook itp.), faksem, przez telefon lub pocztą w celu informowania o produktach oraz promocjach Partnerów Handlowych, identyfikacji ofert, które odpowiadają Państwa zainteresowaniom, przeprowadzanie ankiet zadowolenia klienta, zapewnienia telefonu kontaktowego - hotline oraz realizacji transakcji. Jeśli i o ile jest to konieczne do wykonania konkretnej usługi na Państwa rzecz, będziemy udostępniać Partnerom Handlowym niezbędne do tego Państwa dane. Partnerzy Handlowi są wobec nas zobowiązani do wykorzystania Państwa danych osobowych tylko do danego, określonego przez nas celu i zgodnie z obowiązującymi regulacjami o ochronie danych osobowych.
Die myWorld Gruppe ist international tätig. Unsere Geschäftstätigkeiten, Managementstrukturen und unsere technische Infrastruktur überschreiten die Landesgrenzen. Grupa myWorld jest koncernem międzynarodowym. Nasza działalność gospodarcza, struktury zarządzania i infrastruktura techniczna przekraczają granice poszczególnych krajów. Dlatego przekazujemy Państwa dane osobowe również za granicę. Przekazanie Państwa danych osobowych do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do Szwajcarii oraz do innych krajów zapewniających odpowiedni stopień ochrony danych osobowych nie wymaga dalszej osobnej zgody (art. 47 ust. 1 i 1a ustawy o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2002 Nr. 101, Poz. 926 z 2002 r.). Jeśli jednak przekazanie Państwa danych osobowych miałoby nastąpić do innych krajów niż wyżej wymienione, to poprosimy o Państwa odrębną pisemną zgodę.
An andere Personen als die oben angeführten befreundeten Partnerunternehmen, Dienstleister und myWorld-Gesellschaften werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych innym osobom niż wyżej wskazani współpracujący z nami Partnerzy Handlowi, usługodawcy oraz spółki z grupy myWorld, chyba, że udzielili nam Państwo na to swojej osobnej zgody.

8. Prawo odwołania zgody, udzielanie informacji, zmiana danych i kontakt

Mają Państwo możliwość w każdym czasie odwołać zgodę na korzystanie z Państwa danych ze skutkiem na przyszłość bez podawania powodów. Odwołanie zgody skutkuje niedopuszczalnością dalszego korzystania z danych. Odwołanie zgody należy skierować pisemnie (pocztą, faksem lub przez email) na następujący adres:
myWorld Poland Sp. z o.o.,
ul. Kościuszki 169
40-524 Katowice
Telefon: 0048 (0) 32 42 881 99
Faks: +48(0) 32 353 90 02
E-Mail: service.wislakrakow spam@gohere.go cashback.net
Prosimy zwracać się pod niniejszy adres również w razie pytań co do wykorzystania Państwa danych lub w celu ich skorygowania lub zaktualizowania.

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.