Właściciel mediów, wydawca, producent i usługodawca

myWorld Poland Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 169
40-524 Katowice   Telefon: +48 (32) 353 05 70
Fax: (32) 35 390 02
Email: office.pl@myworld.com

www.cashbackworld.com

p. z o.o. zarejestrowana pod nr KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym
Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP PL 954-26-57-008, REGON 241056212, Wysokość kapitału: 200 000 PLN
Prezes Zarządu: Zbigniew Ziemowit Deptuła

Informacje zgodne z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym

Potwierdzenie powyższych informacji mogą Państwo uzyskać bezpośrednio poprzez dostęp do elektronicznej bazy KRS na stronie internetowej www.ms.gov.pl w zakładce Wyszukiwarka KRS, skąd mogą Państwo samodzielnie pobrać również wydruk z systemu KRS. 

» Prosimy przeczytać także Warunki korzystania z niniejszej strony.


Formy grzecznościowe i poprawność polityczna

Dla większej przejrzystości tekstów zrezygnowaliśmy z używania podwójnych form grzecznościowych, osobnych dla każdej z płci (jak np. klientki i klienci). Nie oznacza to jednakże ignorowania płci żeńskiej. Oczywiście zwracając się do Państwa zawsze mamy na myśli obie płci.


Organ rozstrzygający spory zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich http://ec.europa.eu/consumers/odr/

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.