Właściciel mediów, wydawca, producent i usługodawca

mWS myWorld Solutions AG
Grazbachgasse 87-93,
8010 Graz 
Austria
Telefon: +43 (0)316 7077700
Fax: +43(0) 316 / 70 77 444
Email: office spam@gohere.go myworld-solutions.ag

Public limited company (Aktiengesellschaft)
registered under FN389134g of the Landesgericht für ZRS Graz
UID-NR.: ATU67661657

Executive Board: Marko Sedovnik/Chairman; Bettina Rieger; Kerstin Suppan-Eibinger, MBA; Erwin Urbscheit

Spółka serwisowa działająca na zlecenie myWorld Poland Sp. z o.o.

myWorld Poland Sp. z o.o.
40-524 Katowice
Poland

Tel. + 48 (0) 32 35 30 570
Fax. + 48 (0) 32 353 90 02
E-mail: service.pl spam@gohere.go cashback-solutions.com
www.cashback-solutions.com

Sp.z o.o. zarejestrowana pod nr KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP PL 954-26-57-008
REGON 241056212
Wysokość kapitału: 200,000PLN
Prezes: Ziemowit Deptuła

* W zależności od zakupu danego produktu u Partnera Handlowego, wypłacane wynagrodzenia mogą się różnić. Dane zawarte na tej stronie internetowej są zatem bez gwarancji.